(+31)412840002 info@denbrokshv.nl

“Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn”

Mahatma Ghandi

Onview

Over Ons

Wij kiezen ervoor een klein kantoor te blijven. Ons doel is door persoonlijke aandacht en individuele dossierkennis persoonsgerichte oplossingen en plannen te maken. Ieder mens en elke situatie is immers anders.

Ons enthousiaste team bestaat uit 3 mensen. Heleen den Brok is de bewindvoerder, Silvana is haar assistent en verder is er nog een administratieve en telefonische kracht. U kunt met al uw vragen bij ons alle drie terecht.

Met regelmaat wordt ons team tijdelijk uitgebreid met een stagiaire.

Beschermingsbewind

Bewind houdt in dat het zorgen voor uw geld en eigendommen vrijwel niet meer door u zelf gebeurt. De rechter benoemt een bewindvoerder om het beheer over te nemen, als u niet meer in staat bent om uw financiële zaken zelf te regelen. Dat kan omdat er veel schulden zijn, omdat omgaan met geld moeilijk is of omdat u dit geestelijk of lichamelijk niet (meer) aankunt.
De onder bewind gestelde wordt in de wet “rechthebbende” genoemd. Degenen die de geldzaken gaat regelen wordt de beschermingsbewindvoerder of bewindvoerder genoemd.

Onze belangrijkste taak als bewindvoerder is het in balans brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.
Als bewindvoerder zijn we uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. We kunnen in uw naam bijvoorbeeld bindende afspraken maken met instanties of schuldeisers.

Bewind en Schulden

Als bewind wordt uitgesproken omdat er problematische schulden zijn, wordt ook wel over schuldenbewind gesproken. Hierbij gaat de Rechtbank ervan uit dat u na verloop van tijd weer zelf het beheer over uw financiën gaat voeren.

Bewind lost uw schuldenprobleem meestal niet op, zeker niet als uw lasten zo hoog zijn dat er geen aflosmogelijkheden zijn.

Schuldhulpverlening is een traject dat begint bij het inventariseren van inkomsten, uitgaven en schulden en het stabiliseren van de inkomsten en uitgaven.

Bij een stabiele situatie kan er gewerkt worden aan het oplossen van de schulden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

De meest bekende mogelijkheid is de WSNP (schuldsanering). De regels van de WSNP zijn erg streng, maar als u zich er aan houdt, bent u meestal na drie jaar schuldenvrij.

Wij helpen u naar het WSNP traject toe en begeleiden het proces.

Daarna begeleiden wij u in het weer opnemen van het beheer van de eigen financien.

(zie hieronder flowchart-schematische weergave met tijdslijn)

Advies

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u als familielid de zorg van de financiën van een naaste overneemt. Ook dan kunt u zich door de rechtbank laten benoemen als bewindvoerder.

Ook dan heeft u zich als bewindvoerder te houden aan de wet-en regelgeving. Er wordt heel wat van u verwacht. Wanneer u daarin advies wenst, kunt u ook bij ons terecht.

Voor wie

Wij, als Den Brok Schuldhulpverlening, verlenen onze diensten aan iedere particulier in de regio:
* Natuurlijke personen (Mensen met of zonder schulden);

* Mensen die de grip op hun financiën niet meer hebben door bijvoorbeeld:
– Inkomensdaling en/of uitval;
– Loonbeslag;
– Inkomsten en uitgaven uit balans;
– Ontslag of dreigend ontslag;
– Betalingsachterstanden of dreigende betalingsachterstanden bij huur, hypotheek of energie.

Wat verwachten wij van u

Zodra het bewind is uitgesproken, worden er twee bankrekeningen geopend. Eén rekening wordt de beheerrekening. Op deze rekening komt het inkomen binnen en van deze rekening worden de vaste lasten betaald.

De tweede rekening wordt gebruikt als leefgeldrekening. Deze rekening gebruikt u voor de dagelijkse uitgaven als boodschappen, kleding en persoonlijke verzorging, ook genotsmiddelen en kosten van huisdieren moeten hiervan betaald worden.

Er kan nooit meer geld uitgegeven worden dan er binnenkomt. Daarom kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat we dingen die u graag wilt kopen niet kunnen toestaan. Daarom willen we graag afspraken maken om voor een specifieke uitgave te sparen.

We verwachten van u dat u alle gemaakte afspraken nakomt. Alleen met een goede samenwerking zijn wij als uw bewindvoerder in staat onze taken goed uit te voeren en zo samen aan een betere toekomst te werken.

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering zijn conform de wettelijke regelgeving.

In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand van uw gemeente.